Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Νικόλαος Μπούζας

Νικόλαος Μπούζας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.7
ΤΗΛ:
210-7491701
EMAIL:
nbouzas-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ν. Μπούζας είναι κάτοχος  πτυχίου M.A. στην Οικονομική Ανάπτυξη και τον Προγραμματισμό. Εργάζεται ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για περίπου 36 χρόνια. Έχει ασχοληθεί με έρευνες/ μελέτες και έχει κάνει δημοσιεύσεις πάνω σε θέματα όπως: διανομή εισοδήματος, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Έχει επίσης συμμετάσχει ως αξιολογητής σε προγράμματα κοινωνικο-οικονομικού προσανατολισμού και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε οργανισμούς όπως η 5η Γενική Διεύθυνση της ΕΕ, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και το Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ