Ερευνητής/τρία

Μιχαήλ Πέτρου

Μιχαήλ Πέτρου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνικός Ανθρωπολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.5
ΤΗΛ:
210-7491652
EMAIL:
mpetrou@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μιχάλης Πέτρου είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Έλαβε το διδακτορικό του στην Κοινωνική Ανθρωπολογία το 2005 από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ευρωπαϊκός Πολιτισμός) και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Από το 2017-18 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία του ΕΑΠ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο εστιάζουν στην ανθρωπολογική προσέγγιση του αγροτικού χώρου και των σχέσεων πόλης-υπαίθρου με έμφαση στους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς και στα νέα διακυβέματα της υπαίθρου: κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκρούσεις σε τοπικό επίπεδο, τοπικά κοινωνικοπαραγωγικά συστήματα, υφαρπαγή γης, πολυλειτουργικότητα, χωροκοινωνικές ανασυνθέσεις, κατανάλωση, πολιτισμικές ταυτότητες, μεταναστευτικές κινήσεις και ένταξη στις τοπικές κοινωνίες, αλλοδαποί αγρεργάτες και κοινωνίες υποδοχής, αναδυόμενα φαινόμενα εκφασισμού στην ύπαιθρο.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Petrou M., (2018). “Diverging sociocultural visions of the rural and land use conflicts in times of crisis. Solar farm development and farmland dispossession (Greece), Option Mediteraneennes, 117, 167-180. http://om.ciheam.org/om/pdf/a117/a117.pdf
 • Πέτρου Μ., (2018). «Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος και η υπό μελέτη κοινωνία. Διερευνώντας τη δυναμική των σχέσεων διαντίδρασης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 150 (2018), 3-36.
 • Anthopoulou Τ., Kaberis Ν., Petrou Μ., (2017). «Aspects and experiences of crisis in rural Greece. Narratives of rural resilience», Journal of Rural Studies, 52 (2017) 1-11, http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.00
 • Petrou M., Kandylis G., (2016). “Violence and Extreme-right Activism: The Neo-Nazi Golden Dawn in a Greek Rural Community”, Journal of Intercultural Studies, (37), 6, pp. 589–604 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07256868.2016.1235022
 • Πέτρου Μ., (2016). «Εξοχική κατοικία, κατανάλωση και τρόποι ζωής: Επενδύοντας στο αγροτικό ιδεώδες», στο, Εμμανουήλ Δ., (επιμ.), Κοινωνικές τάξεις και κατανάλωση, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σσ. 252-276.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • (2017-2019) Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
 • (2012-13, 2017-18) Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο μάθημα: Οικονομική Ανθρωπολογία
 • (2013-14, 2016-17) Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών: Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
 • (2005-08) Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο μαθήμα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις του Ελληνικού Αγροτικού χώρου
 • (2006-07, 2009-11, 2010-13, 2012-13) Διδάσκων, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στα μαθήματα: «Αποκέντρωση και Πρόσβαση των Μεταναστών στις Υπηρεσίες Υγείας», «Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Θέματα Σύγχρονης Κοινωνίας», «Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών και Εργαλεία Ανίχνευσης Επιμορφωτικών Αναγκών στη Δημόσια Διοίκηση», «Υποδείγματα Ευρωπαϊκής Πρακτικής σε Θέματα Μετανάστευσης», "Μετανάστευση και Κοινωνίες Υποδοχής", "Πολιτικές Απασχόλησης και Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού".
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ