ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Αικατερίνη Σάββα

Αικατερίνη Σάββα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Φιλόλογος
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση επιστημονικής πληροφόρησης και εκδόσεων
ΓΡΑΦΕΙΟ:
4.2
ΤΗΛ:
210-7491707
EMAIL:
ksavva-at-ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ