Ερευνητής/τρία

Ολυμπία Σελέκου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Ιστορικός - Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.2
ΤΗΛ:
210-7491623
EMAIL:
oselekou@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ