Ερευνητής/τρία

Θεώνη Σταθοπούλου

Θεώνη Σταθοπούλου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.3
ΤΗΛ:
210-7491660
EMAIL:
theosta-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Θεώνη Σταθοπούλου είναι κοινωνιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΚΕ. Είναι μέλος (αν.) του ΤΕΣ κοινωνικών επιστημών στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), μέλος της ΓΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Eurostat (ESAC) στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΣΥ.ΕΛ.ΠΕΣΣ). Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την ερευνητική υποδομή CLARIN_el στο ΕΚΚΕ. Από το 2018 διδάσκει στο πρόγραμμα Global Mental Health Harvard Program in Refugee Trauma της Ιατρικής Σχολής του Harvard. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μετανάστευση
 • Mεθοδολογία εμπειρικής κοινωνικής έρευνας
 • Yπολογιστικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2018- Mέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας- ΕΚΚΕ. 2018- Μέλος (αναπληρωματικό) του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Κοινωνικών Επιστημών (ΤΕΣ) του Εθνικου Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
 • 2016-2020 Αναπληρωτής εκπρόσωπος ESAC (European Statistical Advisory Board) στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.
 • 2016-2018 Μέλος της ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ. 2012- 2014 Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών. ΕΚΚΕ.
 • 2012- 2015 Εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στην Ένωση Ελλήνων Ερευνητών.
 • 2011-2015 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων.
 • 2010-2012 Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας.
 • 2004-2010 Μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας.
 • 2002-2004 Εκλεγμένη αντιπρόσωπος του ΕΚΚΕ για την Πανελλήνιο Ομοσπονδία εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων (ΠΟ.Ε.ΚΙ.)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

 • 2018 (October 15-21) 13th International School on Mind, Brain and Education. Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture. Migrants and Refugees in the 21st Century: Children in and out of schools. Erice, Italy.
 • 2017 (September 25-26) Health inequaliites among migrant population in Greece. MIGHEAL and REHEAL main findings. HiNews (Health Inequalities in European Welfare States) Consortium. Meeting at EHESS Paris. Organized by CHAIN Institute at NTNU.
 • 2017 (January 18-20) Refugees and unaccompanied minors in Greece. Workshop on Humanitarianism and Mass Migration. Organized by the Pontifical Academy of Social Sciences, the Ross Institute of New York, and the Graduate School of Education and Information Studies at UCLA. Travel and accommodation funding by UCLA (University of California Los Angeles).
 • 2015 -2017 MIGHEAL. Health inequalities among migrant population. Scientific Coordinator. In collaboration with the Norwegian University of Science and Technology. EEA Grant. Funded by the European Economic Area Mechanism. Budget: 207.000€. Duration: 12 months.
 • 2016 REHEAL-UAM: Pilot Study on Unaccompanied Minors in Greece in collaboration with the Harvard Program in Refugee Trauma. Scientific Coordinator.
 • 2016 REHEAL: Survey in Refugee Population in Greece. Funded by NTNU, Norwegian University of Science and Technology. Scientific Coordinator.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Stathopoulou, T., (2019) Surveying the hard-to-survey. Refugees and Unaccompanied minors in Greece. In M. Suarez-Orosco (Ed.), Humanitarianism and Mass Migration, California University
 • Stathopoulou, T., Eikemo. T. A. (Eds.) (2018) Health In Crises: Migration, Austerity and Inequalities in Greece and Europe. European Journal of Public Health, Volume 28, Supplement 5. Oxford University Press. Press.
 • Stathopoulou, T, Papageorgiou, H, Papanikolaou, K, Kolovou, A. (2018) Exploring the dynamics of protest with automated computational tools. A Greek case study. In C. M. Stuetzer, M. Welker, & M. Egger, (Eds.), Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts Methodologies, Tools, and Applications. German Society for Online Research (DGOF), Herbert von Halem Verlag.
 • Menold, T, Schaible, J, Stathopoulou, T, Zull, C (2018). Development of a methodology to measure media context in the ESS, pp. 30. GESIS & EKKE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 2018-2018- Faculty member Harvard Program in Refugee Trauma. Harvard Global Mental Health (GMH) Trauma and Recovery. International Certificate Program. Harvard Medical School Department of continuing education & Harvard Program in Refugee Trauma (HPRT).
 • 2012 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» ΕΚΠΑ και ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία» Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μαθήματα: «Εμπειρική Κοινωνική Ερευνα: Μεθοδολογικές πτυχές και δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα» (ESS). «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του ερωτηματολογίου: μεθοδολογικοί περιορισμοί». «Συμπληρωματικά μεθοδολογικά εργαλεία στην εμπειρική κοινωνική έρευνα: event data και PCA analysis»
 • 2012 ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Εγκληματολογίας. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα- European Social Survey. Μια δεκαετία δεδομένων (2002-2012). Tίτλος μαθήματος: «O ρόλος της συγκυρίας στην εμπειρική έρευνα».
 • 2011 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία»ΕΚΠΑ και ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία» Πάντειο Πανεπιστήμιο. Tίτλος μαθήματος: «Συμπληρωματικά μεθοδολογικά εργαλεία στην εμπειρική κοινωνική έρευνα: event data”. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εμπειρική κοινωνική έρευνα: Μεθοδολογικές πτυχές και δυνατότητες ανάλυσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ερευνα». Συνδιοργάνωση: ΕΚΚΕ, ΕΚΠΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • 1994 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής Ψυχιατρικής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε συνεργασία με την εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Σακελλαρόπουλος.
 • 1985-1990 Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία». Υποχρεωτικό μάθημα του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκουσα ως ΕΜΥ (Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ