ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
8.3
ΤΗΛ:
210-7491681
EMAIL:
kostastheo-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ