ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Μαρία Τoπάλη

Μαρία Τoπάλη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Νομικός
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση επιστημονικής πληροφόρησης και εκδόσεων
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.2
ΤΗΛ:
210-7491626
EMAIL:
mtopali@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ