Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)

Άγγελος Τραμουντάνης

Άγγελος Τραμουντάνης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (ΕΛΕ)
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Πολιτικός Επιστήμων
ΓΡΑΦΕΙΟ:
5.2
ΤΗΛ:
210-7491668
EMAIL:
atramou-at-ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ