ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων

Νικόλαος Ξυπολιτάκος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Οικονομολόγος-Στατιστικός
ΤΜΗΜΑ:
Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών
ΓΡΑΦΕΙΟ:
7.10
ΤΗΛ:
210-7491688
EMAIL:
kalnik@ekke.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ