Ερευνητής/τρία

Έρση Ζακοπούλου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ερευνητής/τρία
ΒΑΘΜΙΔΑ:
Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Αγροτικός Κοινωνιολόγος
ΓΡΑΦΕΙΟ:
6.4
ΤΗΛ:
210-7491642
EMAIL:
ezakop@ekke.gr
Βιογραφικό σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ