Διαδικτυακή εκδήλωση "Οι απογραφές πληθυσμού και η χρησιμότητά τους στην κοινωνική έρευνα"

01/11/2021

Διαδικτυακή εκδήλωση "Οι απογραφές πληθυσμού και η χρησιμότητά τους στην κοινωνική έρευνα"
Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 11:00 - 13:10
Με αφορμή την επικείμενη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού του 2021, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών επιθυμεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού της χώρας, με μία εκδήλωση επικεντρωμένη στη χρησιμότητα των απογραφικών δεδομένων για την κοινωνική έρευνα.
Οι απογραφές πληθυσμού περιέχουν αναλυτική καταγραφή σημαντικών κοινωνικοοικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού που μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διερεύνηση πληθώρας ζητημάτων καθώς και για την τεκμηρίωση αποφάσεων σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η πρόσβαση στην απογραφική πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την ανάπτυξη της έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, αλλά και για τη στήριξη/τεκμηρίωση πολιτικών, διοικητικών και επιχειρηματικών
αποφάσεων.
Την εκδήλωση μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά το κοινό των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας και είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κοινό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ