Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό εξωτερικών μελών της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

22/10/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό εξωτερικών μελών της Συντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).


                                                                Παρακαλώ για να το δείτε πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ