Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της».

06/11/2020

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της».


                     Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ