ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

07/11/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ ή άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της ημεδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο  της εκλογής των αιρετών μελών της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικών Ερευνών (ΙΠΕ) του ΕΚΚΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ