Δελτίο Τύπου για την ολοκλήρωση του έργου "Η προοπτική μίας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα"

11/07/2022

Δελτίο Τύπου για την ολοκλήρωση του έργου "Η προοπτική μίας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και 
κοινωνικο-οικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία"

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ