ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB) του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

24/06/2022

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στην Αθήνα, στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB) του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ