Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ

19/07/2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση μιας θέσης αναπληρωματικού μέλους της ΕΗΔΕ του ΕΚΚΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ