Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (EKKE)ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ.

01/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (EKKE)ΕΗΔΕ) του ΕΚΚΕ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ