Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

06/11/2023

Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας (Ιατρού Εργασίας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ