Νέα έρευνα στο Αποθετήριο ερευνών του ΕΚΚΕ

19/07/2019

Η έρευνα "Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ). Ποσοτική προσέγγιση" που προέκυψε από το Πακέτο Εργασίας του έργου REDI είναι διαθέσιμη από το αποθετήριο του ΕΚΚΕ. Η αναφορά στην έρευνα και ο σχετικός σύνδεσμος είναι: 


Δεμερτζής, Νίκος; Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2019): Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη: Καταδυτικός τουρισμός σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ). Ποσοτική προσέγγιση. Version: v1. So.Da.Net. Dataset. http://doi.org/10.17903/ekke-1-0046-GR


Τα μεταδεδομένα και το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμα προς όλους. Τα ίδια τα δεδομένα της έρευνας είναι ελεύθερα διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν εγγραφής του στο αποθετήριο του ΕΚΚΕ και μετά το πέρας της περιόδου εμπάργκο, ήτοι τον Οκτώβριο του 2020 και με το πέρας του έργου REDI.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ