Έκδοση βιβλίου στη σειρά Μελέτες-Έρευνες ΕΚΚΕ " Εμπειρική διερεύνηση για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού"

23/10/2019

                                                                             Κυκλοφόρησε το βιβλίο στη σειρά Μελέτες - Έρευνες ΕΚΚΕ 

                                     " Εμπειρική διερεύνηση για την κοινωνική θεώρηση των επεμβάσεων αστικού σχεδιασμού"    

                                                                              Επιμέλεια : Καλλισθένη Αβδελίδη                                                  


                                                                                  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ