Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτρπής Εκδόσεων στο ΕΚΚΕ

08/03/2021

Το ΕΚΚΕ με τη σχετική Πρόκσληση Εκδλήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκδόσεων, καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες απο το ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως τη 19η Μαρτίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ