Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των δύο κοινωνικών επιστημόνων για τη συγκρότηση της Επιτρπής Εκδόσεων στο ΕΚΚΕ

08/03/2021

Το ΕΚΚΕ με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των δύο κοινωνικών επιστημόνων ή επαγγελματιών από τον χώρο των εκδόσεων, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκδόσεων, καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκφράσουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως την  22α Μαρτίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ