Δελτίο τύπου της Πράξης «Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη, και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών» (JustReDI).

23/06/2023

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ως Συντονιστής Φορέας της σύμπραξης αποτελούμενης από το ΕΑΑ, το ΕΚ "Αθηνά", το ΔΙ.ΠΑ.Ε., το ΠαΔΑ και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ανακοινώνει την έναρξη της υλοποίησης της Πράξης «Ανθεκτικότητα, Συμπερίληψη, και Ανάπτυξη: Προς μια Δίκαιη και Ψηφιακή Μετάβαση των Ελληνικών Περιφερειών» (JustReDI), η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Το σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ