Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εξωτερικών συνεργατών για τις ανάγκες του έργου «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ - Check4facts», το οποίο έχει ενταχθεί στην «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

29/10/2020

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εξωτερικών συνεργατών για τις ανάγκες του έργου «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ - Check4facts», το οποίο έχει ενταχθεί στην «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»


                        Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ