Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Consumerism in a period of economic crisis: Consumption practices and forms of governance», με κωδικό 2632 το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

03/08/2020


                                                                Για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ