Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «SoDaNet in Action" με κωδικό ΟΠΣ (5023637) MIS που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

01/10/2020Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «SoDaNet in Action"  με κωδικό ΟΠΣ (5023637) MIS που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».


                          Για να δείτε το πρακτικό πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ