Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης επιλογής έκτακτου προσωπικού του έργου με τίτλο «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα» και κωδικό 3211 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ

03/08/2020

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης επιλογής έκτακτου προσωπικού του έργου με τίτλο «Κοινωνιολογία της πολιτικής των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα» και κωδικό 3211 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ                                                Για να το δείτε παρακαλώ πατήστε εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ