Το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών & το ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα "Κοινωνίες του Φόβου - Πολιτικές του φόβου. Κατανοώντας και αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες ανασφάλειες"

18/10/2023

Η Ημερίδα στοχεύει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προβληματισμού και
διαλόγου για όλες τις σύγχρονες μορφές ανασφαλειών και φόβων που
επηρεάζουν τις κοινωνίες μας σε πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο. Επιδιώκεται να τεθούν ερωτήματα γύρω από τις  αιτίες
των φαινομένων, τις συλλογικές και ατομικές συμπεριφορές που προκύπτουν
από τις επιδράσεις τους καθώς και τους  τρόπους με τους οποίους το
πολιτικο-διοικητικόσύστημα χειρίζεται τους συλλογικούς φόβους είτε
αξιοποιώντας τους σε αναζήτηση πολιτικής επιρροής, είτε αναζητώντας
τρόπους αντιμετώπισής τους μέσα από δημόσιες πολιτικές.

Αίθουσα 150, Παλαιό κτίριο, 2ος όροφος, Αντικάλαμος, Καλαμάτα και
Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82159653285?pwd=SDzP4P1YM7DlBqobfR0gJrG4n2zVqI.1
Meeting ID: 821 5965 3285
Passcode: 430280
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ