Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: "SoDaNet in Action"

06/02/2020

                                                            Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ