Το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα : Κοινωνία, Πολιτικό Σύστημα, Έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα Σήμερα

03/10/2022