Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τριών (3) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee Children and Youth»

01/07/2022

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τριών (3) θέσεων στο πλαίσιο του έργου «Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee Children and Youth» που έχει  ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ