Έγκριση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (JustReDI)”.

26/09/2023

Εγκρίθηκε το υπ΄ αριθμ. 2836/1022/14-09-2023 1ο πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (JustReDI)”.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ