Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

20/06/2022

Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν  στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU survey on Gender-Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ