Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece».

20/06/2022

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ