Πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-BGV) in Greece».

18/05/2022

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Συνεντευκτριών) στο πλαίσιο της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter- personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ