Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece».

18/05/2022

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ