Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ - Check4facts».

04/06/2021

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)  θέσης  έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ - Check4facts».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ