Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)».

04/06/2021

Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ