Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας

29/11/2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική διαστρωμάτωση: κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ