Έγκριση 3ου πρακτικoύ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας».

12/05/2021

Έγκριση 3ου  πρακτικoύ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ