ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

14/10/2021

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) καλεί ενδιαφερόμενες από όλη τη χώρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για απασχόληση ως συνεντεύκτριες σε πανελλήνια έρευνα πεδίου σχετικά με τις έμφυλες σχέσεις, να εγγραφούν στο Μητρώο Συνεντευκτών, το αργότερο έως 25 Οκτωβρίου 2021.

Για τη διαδικασία επιλογής κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικών εγγράφων. Βρείτε τα έγγραφα στο Μητρώο Συνεντευκτών (Έρευνα για τις έμφυλες σχέσεις).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ