Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece»

07/10/2021

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ