Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «EOSC FUTURE».

24/10/2022

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προκηρύσσει μίας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικός Επιστήμονας) στο πλαίσιο του έργου «EOSC FUTURE » στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ