Πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-BGV) in Greece».

20/10/2022

Πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-BGV) in Greece».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ