Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV Survey)».

20/10/2022

Εγκρίθηκε το Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση τριών  (3)  θέσεων  έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV Survey)».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ