Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

22/03/2022

Προκηρύσσεται  η θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) με θητεία τέσερα (4) έτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ