Την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (EKKE)1) θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του ΕΚΚΕ με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονα Kοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα»

06/08/2021