Ενέργεια και ιδιώτες επενδυτές

Στο άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εστιασμένης συζήτησης με στελέχη ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής υπηρεσιών ενέργειας. Η επιλογή σύνθεσης της ομάδας συζήτησης με ιδιώτες παροχείς ηλεκτρικής ενέργειας αποσκοπούσε, εκτός από την κατ’ αντιπαράθεση παρουσίαση διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με το ενεργειακό μοντέλο της χώρας και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών του με οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, στη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εθνικών πόρων για τη διαμόρφωση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Στο πρώτο μέρος του άρθρου περιγράφεται το πλαίσιο αναφοράς, δηλαδή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτών επενδυτών ενέργειας, το αντικείμενο και η μεθοδολογία υλοποίησης της ομάδας εστιασμένης συζήτησης. Τα ερευνητικά πορίσματα παρουσιάζονται ανά θεματικό άξονα, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συζήτησης. Περιλαμβάνουν δε, τα εξής: 1) Βασικά ζητήματα του θεσμικού πλαισίου (προβλήματα, δυσλειτουργίες, ελλείψεις), 2) Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια (προβλήματα, καλές πρακτικές, προτάσεις, 3) Τοπική κοινωνία (προκλήσεις, αποδοχή, αντιστάσεις), 4) Επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας για τις τοπικές κοινωνίες (περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές), 5) Μείζονα διακυβεύματα για τους ιδιώτες επενδυτές στο πεδίο της ενέργειας. 

Στα συμπεράσματα γίνεται λόγος για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, που συνεπάγεται τη μελλοντική ενδυνάμωση του ρόλου των ιδιωτικών επενδυτών. Μέσα από την εστιασμένη συζήτηση αναγνωρίστηκαν βασικές δυσλειτουργίες στο στρατηγικό σχεδιασμό της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, καθώς και η έλλειψη αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που παραμένει ασαφές και ευμετάβλητο. Υποδείχθηκε η χρησιμότητα των ενεργειακών επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και διατυπώθηκαν προτάσεις για το μελλοντικό προσανατολισμό τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια. Ωστόσο, οι αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού είναι εκείνες που έρχονται συχνά στο προσκήνιο της συζήτησης και προσδιορίζονται από τους συμμετέχοντες στην εστιασμένη συζήτηση ως ο καταλυτικός παράγοντας για την υλοποίηση ή μη μιας επένδυσης στην εκμετάλλευση ενός τοπικού ενεργειακού πόρου.      

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Ηλιού, Κ., Βεζυργιάννη, Κ.
  • ΕΤΟΣ: 2018
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συμβολές σε συλλογικούς τόμους
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ