Επιδραστικά πολιτικά γεγονότα μιας γενιάς. Ερευνητικά πορίσματα από την έρευνα YouWho?

Το κείμενο αυτό βασίζεται στα δεδομένα της διαδικτυακής έρευνας Youwho που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2002 σε νέους/-ς ηλικίας 17-29 ετών. Διερευνά ποιο ή ποια ήταν τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τις πολιτικές απόψεις των ερωτώμενων.

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Κακεπάκη, Μ.
  • ΕΤΟΣ: 2020
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ερευνητικές Εκθέσεις
  • ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ